placeholder

   Kom nærmere 
fremtidens
   cybersikkerhet

Sikkerhetstruslene blir stadig mer avanserte, og bedrifter må hele tiden sikre at IT-miljøet lever opp til gjeldende krav til IT-sikkerhet. 

Hvilke utfordringer trenger du som IT-sjef å være forberedt på? Basert på undersøkelser og data  har vi sammen med Radar Group oppsummert hva som skjer innen IT-sikkerhet akkurat nå, hvordan fremtiden ser ut og hva du må fokusere på.


    Dette kan du lese mer om i vår guide: 

    - En oversikt over hva som skjer innen IT-sikkerhet akkurat nå.

    - De vanligste angrepene og utfordringene i selskaper for IT-sikkerhet i dag.

    - Prioriteringer og arbeidsmetoder for å øke den generelle IT-sikkerheten.

    - Fremtidig rekognosering - hvilke trusler som er på vei og hvordan man proaktivt kan jobbe mot dem.

    - Sjekkliste: slik går du frem med sikkerhetsarbeidet.

    placeholder

    Proaktivt sikkerhetsarbeid er en nødvendighet

    Historisk sett har IT -beslutningstakerens største utfordring i sikkerhetsarbeidet vært for altfor lav sikkerhetsbevissthet i linjeoperasjoner. Dette har fremfor alt vist seg ved at IT-beslutningstakere kanskje ikke har fått den aktiv støtten fra sine respektive virksomhetsleder som de har hatt behov for, at de ikke har tilstrekkelige ressurser eller at det generelt er mangel på interesse fra virksomheten for å ta et aktivt ansvar i saken.

    For å møte morgendagens trusler må vi fortsette å utvikle strategier i kombinasjon med tekniske hjelpemidler. Vi vet allerede at det svakeste leddet dreier seg om den menneskelige faktoren, som sees gjennom en mer sofistikert og "brukervennlig" malware og phishing.

    Les mer i vår guide og kom nærmere en tryggere arbeidsplass.