placeholder

   Kom närmare framtidens
   cybersäkerhet

Säkerhetshoten blir allt mer avancerade och verksamheter behöver hela tiden se till att deras IT-miljö lever upp till dagsaktuella krav på IT-säkerhet. 

Vilka utmaningar behöver du som IT-ansvarig vara förberedd på? Baserad på undersökningar och data har vi tillsammans med  Radar Group  sammanfattat vad som händer inom IT-säkerhet just nu, hur framtiden ser ut och var man behöver lägga fokus.

 Ladda ner och läs mer här:

    Det här hittar du
    i vår guide:

    - En översikt om vad som sker inom IT-säkerhet just nu. 

    - De vanligaste attackerna och utmaningar hos företag för IT-säkerheten idag.

    - Prioriteringar och arbetssätt för att höja den övergripande IT-säkerheten.

    - Framtidsspaning - vilka hot är på ingång och hur man proaktivt arbetar mot dem.

    - Checklista - så här kommer du vidare med säkerhetsarbetet.

    placeholder

    Proaktivt säkerhetsarbete är A och O

    Historiskt har IT-beslutsfattarens största utmaning i säkerhetsarbetet varit en för låg säkerhetsmedvetenhet inom linjeverksamheten. Detta har framför allt yttrat sig i att IT-beslutsfattarna inte upplever att de får ett aktivt stöd från sina respektive verksamhetsledningar, tillräckliga resurser eller att det generellt uppvisas ett ointresse från verksamheten att ta ett aktivt ansvar för frågan.  

    För att möta morgondagens hot måste vi fortsätta utveckla strategier i kombination med tekniska hjälpmedel. Vi vet sedan tidigare att den svagaste länken kretsar kring den mänskliga faktorn, vilket syns genom en mer sofistikerad och ”användarvänlig” skadlig kod och phishing.

    Läs mer i vår guide och kom närmare en säkrare arbetsplats.