hero image. handshaking

Vägen mot en säkrare IT-miljö!

IT-säkerhet har aldrig varit viktigare, framförallt när allt fler av företagets processer blir digitaliserade och när allt fler av de verktyg vi använder blir baserade i molnet. 

- Vilka är egentligen de vanligaste hoten mot små och medelstora företag? 

- Hur kan man implementera en smart strategi för en säkrare IT-miljö? 

- Och hur kan man odla en kultur som befäster säkerhetsstrategin?

I vår guide svarar vi på dessa frågor, och vi har även proppat guiden full av insikter, analyser och intressanta fakta om IT-säkerhet. Visste du till exempel att nästan hälften av alla cyberattacker riktar sig mot småföretag? Och att kostnaden för ett genomsnittligt dataintrång överstiger en miljard kronor? 

Fyll i formuläret för att ta del av guiden.