placeholder

   Kom närmare den hållbara
   digitaliseringen

RAPPORT

Vår digitala basinfrastruktur spelar en fundamental roll i såväl vår egen verksamhet, vårt samhälle som i en alltmer digital ekonomi. Nu måste vi fortsätta att göra det hållbart. För oss inom IT handlar det mycket om att arbeta med den nya teknikens möjligheter

I samarbete med Radar har vi tagit fram en guide om hur man kan arbeta mer hållbart med sin IT Ladda ned den genom att fylla i formuläret nedan:

Det här hittar du
i rapporten:

- Varför hållbara datacenter är ett måste för företag som vill arbeta mer hållbart.

- Hur man kan genom cirkulär och återvunnen IT kommer närmare en cirkulär ekonomi.

- Hur en satsning på företagets IT fungerar som en ledstjärna för övriga hållbarhetssatsningar.

- Hur hållbarhet och ansvarsfullt företagande handlar om mer än miljö och klimat. 

- Spaningar för hur datadrivet företagande kan komma att se ut i framtiden.

placeholder