placeholder

   Kom närmare framtidens
   detaljhandel

Nya tekniker kommer att bjuda på ännu större digitala upplevelser som synkroniseras över alla kontaktytor. Kundupplevelsen med fokus på tillgänglighet är högt upp på agendan när vi möter den generation som har varit digitala och uppkopplade redan från början. 

Vi på Nordlo har lång erfarenhet inom retailbranschen och har med hjälp av undersökningar från analysföretaget Radar samlat några av de största utmaningarna och trenderna som kommer att växa sig allt starkare inom detaljhandeln.

    Det här hittar du
    i vår guide:

    - Handelns prioriteringar inom IT-investeringar visar att det teknikbundna står högt i rangordningen.

    - Kompetensbristen inom främst IT-arkitekter och IT-säkerhetsspecialister bromsar digitaliseringstakten och behovet av att prioritera cybersäkerheten blir allt större.

    - Virtual First – genom att tillämpa ny teknik kan handeln bjuda på större digitala upplevelser och den fysiska upplevelsen i butik kommer harmoniseras med den online.

    Med rätt lösningar kan större mängd data hanteras och analyseras för att fatta konkurrenskraftiga beslut baserat på faktiska insikter och slutsatser.

    placeholder